Bilen som vet när det blir grönt

Audi kopplar upp bilen mot datorn som sköter stadens trafikljus, så att man till exempel kan veta hur fort man ska köra för att hänga på den gröna vågen.

Klurigt, men jag får intrycket att gränssnittet behöver jobbas på. Lite för mycket i datortraditionen – vi visar siffror på en skärm – för att jag ska vara helt bekväm med att ha förare som ska omtolka hastigheter och sekunder till vad de bör göra, samtidigt som de ska undvika att krocka. Det är också uppenbart att en teknisk aspekt dominerat vad som visas – med stora bokstäver på mest synliga platsen står ”Trafic light online”.

Men sådant blir säkert bättre i nästa generation, och till dess är detta ett intressant exempel på sammankoppling mellan ett enskilt thing och en central databas, genom vad jag antar måste vara ett öppet API.

#blogg100

comments powered by Disqus