Bättre användningsfall

Diagram med två uppgifter: 'Fill out trally long form' & 'Read insulting error messages'.

En betydligt bättre artikel om användningsfall publicerad i The interaction designer’s coffee break.

comments powered by Disqus