Högre dataanvändbarhet har kraftig effekt på försäljning och intäkter

En studie från McCombs School of Business at the University of Texas och Indian School of Business visar att det finns väsentliga vinster att göra genom att öka användbarheten hos data

companies with 10% higher data usability had 14.4% higher sales. Using the median sales per employee of $388,000, that implies that a firm could boost its sales per employee by a non-trivial $55,900 per year by making their data 10% more usable

Informationsintensiva företag gav ännu dramatiskare siffror. Diagrammet nedan visar de branscher där effekten är störst, med detaljhandel och konsultfirmor i topp.

“Användbarhet” i det här fallet definieras bredare än den vanliga användningen av ordet i den här bloggen.

  • Quality, i.e. accuracy, scope and timeliness;
  • Usability, i.e. concise presentation, how easily it can be manipulated, consistency across databases;
  • Intelligence, i.e. trends, demand patterns, and recommendations gleaned from that data;
  • Remote accessibility, i.e. whether employees can get data from their laptops, smartphones and tablets out in the field
  • Sales mobility, i.e. ability for salespeople to exchange price quotes, orders and delivery info with customers via their mobile devices.

Även om det alltid är glädjande med siffror som visar att användbarhet kan ha mycket goda effekter på lönsamheten, finns det saker att se upp med i den här rapporten. Den rör sig på en ganska hög nivå och visar bara på ett statistiskt samband utan att egentligen gå in på orsak och verkan. Studien är beställd av Sybase, som säljer just lösningar för dataanvändbarhet.

ZDNet har ett par artiklar om studien

comments powered by Disqus