Bästa placeringen av etiketter i formulär

Mycket intressant ögonkameraundersökning av vilken placering av etiketter som fungerar bäst.

Allra bäst fungerade att sätta etiketten vänsterställd alldeles ovanför sin kontroll. (Detta gör dock formuläret längre och kan ha nackdelen att användaren inte får överblick och tvingas rulla – en nackdel för användbarheten som inte vägts in i denna test.)

Näst bäst fungerade “julgranslayout”, att etiketterna sätts till vänster om kontrollen, men högerställs så att de hamnar så nära sin kontroll som möjligt. I Användbarhetsboken är jag kallsinnig till denna layout, men det verkar som att jag hade fel.

Intressant i testen är också att fetstil fungerade betydligt sämre än normalstil när etiketterna satt ovanför sin kontroll – förmodligen en effekt av att fetstilen kolliderar med den mörka överkanten på textfält.

Valboxar skiljde ut sig från de andra kontrollerna. De har mycket stor förmåga att dra till sig uppmärksamheten, och etiketten bör sättas inuti kontrollen, som den text som syns innan något är valt.

comments powered by Disqus