Automatiken slår till - 3

Ytterligare ett exempel på vad alltför stor tillit till vad datorn säger kan leda till. Denna gång en maskinöversättning från kinesiska till engelska av ett restaurangnamn.

Stor skylt ovanför restaurang med namnet dels på kinesiska, dels på engelska: 'Translate server error'.Via Dear Jane Sample

comments powered by Disqus