Att beskriva vad som skall hända

Austin Govella tar hjälp av informationsteori och semiotik för att diskutera svårigheten att beskriva de nya möjligheter som öppnat sig inom interaktionsdesignen:

As designers, most of our grappling with new interfaces has been communicating them to one another. Shannon notes what we already know: the richer our interfaces, the more difficult it is to describe them.

comments powered by Disqus