Apple gjorde just mobiloperatörerna väldigt lyckliga eller olyckliga

En potentiellt väldigt spännande nyhet lite i skymundan på Apples presentation igår var Wi-Fi Calling. Telefonen väljer det nät som ger bäst kvalité, oavsett om det är mobil eller ett trådlöst nätverk. Och om man rör sig, kan samtalet hoppa mellan att gå via mobilmast och wifi-router utan att det märks.

För att det ska fungera krävs nära samarbete med operatören, och det är i skrivande stund inte klart vilka mobiloperatörer som kommer att ha detta, utöver T-Mobile i USA.

För operatörerna tror jag det blir ett dilemma hur de ska ställa sig.

Å ena sidan så är mobilnäten på många ställen överbelastade (eftersom det är roligare att få in pengar på att sälja fler och snabbare abonnemang än att ge ut pengar för att bygga ut basstationer i samma takt). Att då varje wifi-router blir en potentiell basstation – dessutom bekostad av någon annan – måste ju vara en skänk från ovan.

Å andra sidan har de nyss lyckats undkomma hotet från Skype och annan internettelefoni med blotta förskräckelsen (min gissning är att det aldrig blev något allmänt genombrott eftersom strulet med att hålla reda på två skilda telefonsystem är något de flesta inte vill utsätta sig för, även om det blir lite billigare). Då kommer Apple med en teknik där internettelefoni och vanlig telefoni smält samman och användaren inte längre märker skillnaden.

T-Mobiles försök att spinna det. Konsumenten får lov att avlasta deras nät genom att ta samtalet via utrustning och bredband hon själv bekostat – utan extra kostnad!

Visserligen kommer operatörerna fortfarande att ha mycket av makten, och kanske lyckas de med hjälp av denna att fortsätta ta lika mycket betalt för telefonin, trots att allt mindre av den går via deras master. Men å andra sidan så kommer det att framstå som allt mer absurt att betala till dem för röstsamtal som går via utrustning och bandbredd som konsumenten betalat för själv (ofta till samma operatör). Att ta betalt två gånger för samma sak är inte ett sätt att göra sig populär, vare sig hos kunder eller lagstiftare.

Dessutom skiftas maktbalansen gentemot Apple. Att få vara med i detta system – detta gyllene tillfälle att dubbeldoppa i kundernas plånbok – kan vara för attraktivt för att avstå från. Visserligen har operatörerna kontroll över masterna, men frågan är om det inte blir Apple som sitter med de starkaste korten vid det förhandlingsbordet.

Det är också lätt att se paralleller till vad som håller på att hända med SMS. Apples Messages, och liknande internetbaserade alternativ, har smält samman gränssnittet mellan meddelanden som går via SMS och via internet, så att användaren inte längre behöver bry sig. Med resultatet att det som nyss var en extremt överprissatt och lönsam tjänst för mobiloperatörerna håller på att vittre bort.

Telefoni är mer komplext, eftersom samtalet ska gå via den basstation (vare sig det är mast eller wifi-router) som ger bäst signal och omärkligt lämnas över till nästa station när man rör sig. Men om allt fler samtal går via wifi är det inte en given sak att det förblir mobiloperatörerna som sköter detta.

comments powered by Disqus