Användbarhetskunskapskroppen

Det här är ett projekt som kan bli spännande: Usability Body of Knowledge – en webbok med ambitionen att samla all kunskap om användbarhet.

comments powered by Disqus