Användbarhetens hexagoner

Också Peter Morville har använt samma sorts diagram, i hans fall för att visa de olika aspekterna på användbarhet.

Centrum: Valuable. Runtom: Useful, Usable, Desirable, Findable, Accessible och Credible.

Undrar om sexkantsdiagrammet (finns det något riktigt namn för det?) är på väg att ersätta de tre cirklarna…

Uppdaterat: Jag saknar dock ett ord: readable. Språket är en så viktig del av användbarheten att det bör ha en plats i en sådan här modell.

comments powered by Disqus