Användbarhetens fem dimensioner

Det finns många olika modeller och uppdelningar med ambitionen att förklara användbarhet. Den här fem-ballong-modellen (även känd som 5E) tycker jag är en av de bättre:

Diagram med fem cirklar: Effective, Efficient, Engaging, Error Tolerant och Easy to Learn.

Olika ballonger kan pumpas upp olika mycket, beroende på vilken sorts sajt man håller på att göra och hur viktiga olika aspekter av användbarheten är.

En av fördelarna med modellen är att det är relativt enkelt att se vilka testmetoder som behövs för att se hur väl man lyckats med de olika aspekterna.

comments powered by Disqus