Användarupplevelsen definierad

Konceptdiagram över de olika delarna av en användarupplevelse.

Diagram över olika element i användarupplevlsen. Snyggt, men illustrerar också problemet med att använda diagram för att visa hur begrepp hänger ihop – det finns inte plats att gå särskild djupt. (Intressant exempel på vad som händer när man lastar på fler begrepp och samband: originalversion , mer , för mycket.)

Andra definitioner av användarupplevelsen kan hittas via Just Add Waters överblick.

Se även Att skapa en upplevelse.

comments powered by Disqus