Användarundersökningar är politiska vapen, inte ett sätt att få reda på mer om användarna

I en serie artiklar går Christopher Fahey på graphpaper till hård attack mot användarundersökningar och de anspråk som knyts till dessa. Ofta är dessa undersökningar bara dyra sätt att få fram vad sunt förnuft gratis kan berätta.

Fahey menar att användarundersökningarna ofta har andra primära syften än att ge fördjupad kunskap om användaren och hennes beteende: de är en extra inkomstkälla för webbyråer och undersökningsföretag, och de är utmärkta för att ge tyngd åt designerns argument i den internpolitiska kampen.

“…the lesson from this is not that user research is the foundation of good design, but rather that user research can (among other things) help explain and justify good design decisions to people without deep design skills or instincts…”

comments powered by Disqus