8 sorters navigationssidor

“When users are searching for content on a site, each page they encounter must do one of two things. Either the page provides the content they are seeking or it delivers them closer to the page that does.”

Jared Spool gör ett försök att systematisera vilka olika sorters navigationssidor som finns, och kommer fram till 8 typer:

  • Content Pages – målet för navigationen.
  • Galleries – motsvarar ungefär Användbarhetsbokens förteckningar (sid 142).
  • Departments – motsvarar ungefär Användbarhetsbokens introduktioner (sid 145).
  • Stores – i det närmaste självständiga avdelningar. Förekommer på riktigt stora webbplatser.
  • Gallery-level Search Results – motsvarar sökresultat (sid 210).
  • Department-level Search Results – avdelningsindelade sökresultat (sid 213).
  • Search Entry Page – själva gränssnittet för sökningen. Ibland en egen sida men oftare en sökruta på alla sidor (sid 207).
  • Home Page (Landing pages) – sidan användaren börjar på. Spool betonar att detta kan vara vilken sida som helst på webbplatsen, inte nödvändigtvis det som webbmakaren gjort som ingångssida (sid 77).

En märklig lucka i Spools resonemang är att han inte alls tar att den vanligaste formen av navigation är menyn, som låter sidorna spela två roller – de har innehåll och samtidigt navigation (sid 128).

comments powered by Disqus