Tillgängligheten väger lätt på offentliga webbplatser

C-uppsatsen Avhandlingen Tillgänglighets olidliga lätthetOm sambanden mellan kunskap om, motivation till och efterlevnad av riktlinjer för tillgänglighet på webben har undersökt varför så många offentliga webbplatser är så otillgängliga – stolta ord och 24-timmarsvägledningar till trots.

Uppsatsen Avhandlingen hittar flera anledningar. Brist på kunskap är en, men även där kunskapen finns är ofta tillgänglighetsfrågorna lågt prioriterade, och kommer i kläm när projekten skall sys ihop. De väger, som titeln antyder, alltför lätt. 

comments powered by Disqus