20 Sep 2006

Ensidig grafisk profil

Grafiska profiler brukar vara ganska digra luntor med regler för vad som får göras och inte göras. Och olästa.

MTV har valt en annan linje. Deras profil är på 1 sida – " …a styleguide for people who don’t like styleguides". Loggan, några regler för hur den skall behandlas samt en palett med förslag på färger.

MTVs ensidesprofil.

Klicka på bilden för större pdf.

14 Sep 2006

En tredjedel utan bredband

Ekonominyheterna rapporterar om hur stor andel av hushållen som har bredband.

“I maj i år hade 6,8 miljoner svenskar, motsvarande 78 procent av befolkningen, tillgång till internet i hemmet, enligt undersökningsföretaget MMS. Av dessa hade endast 4,9 miljoner individer, motsvarande 56 procent av befolkningen, bredband hemma. 1,9 miljoner svenskar surfar således internet via modem när de är hemma.”

Nästan var tredje hem-användare kör alltså med modem. Även om det inte motsvarar andelen besökare – många surfar från jobbet där hastigheten är högre, och de med bredband är säkert flitigare internetanvändare – så talar det för att vara försiktig med att designa webbplatsen för bredbandshastigheter.

Via Beta Alfa 2.0

13 Sep 2006

Validering

När någon slänger sten är det alltid frestande att se efter om han står i glashus, genom att till exempel kontrollera om sidorna har korrekt HTML-kod.

Låt mig bespara dig jobbet genom att direkt bekänna: sidorna på den här webbplatsen validerar inte.

Dels finns ett javascript som samlar in statistik, som inte är skrivet av mig och som jag inte har kontroll över, som är lite föråldrat.

Det finns också fel i mängder av de enskilda notiserna, speciellt de äldre.

Och även mycket av den kod som validerar skulle må bra av en rejäl uppstädning. Blir det en regnig sommar kanske jag fixar det då.

11 Sep 2006

Panik i nyhetsfabriken

Metro-grundaren Pelle Andersson skriver i sin blogg Dateline Seoul om det danska gratistidningskriget:

“Det är sällan klokt av en etablerad tidningsägare att ge ut nya gratisdistribuerade dagstidningar. Särskilt osmart är det att göra det på det danska sättet, som en defensiv åtgärd för att försvara en betald dagspressmarknad. Det är ungefär lika genomtänkt som att inleda ”kriget mot terrorn” med att inskränka demokratiska fri- och rättigheter.”

Snabbt glider han dock över till en mer generell diskussion om hur mediakonsumtionen förändras och vilka nya möjligheter det öppnar. Minst lika intressant för webbare som för tidningsmänniskor.

“Till att börja med måste man lyfta blicken, och inse att dagens hot från den tryckta Metro och andra kopior trots allt bara är en mindre del av mediautvecklingen...

Läs mer

11 Sep 2006

Ord: Triple replay

När samma repriser visas i alla media som distribueras via bredbandet.

11 Sep 2006

Tillgänglighetsverktyg

Accessify.com bjuder på en stor uppsättning verktyg för att producera tillgänglig html- och css-kod. Till exempel Accessible Table Builder som ställer ett antal frågor om tabellen som skall göras och sedan producerar koden.

Andra verktyg:

  • Accessibility Tools


    • Accessible Form Builder – A simple but very quick way of putting together a form that uses either CSS or table for layout, automatically creates label elements and the associated for and id atttributes, as well as (optional) title attributes for each text field. It’s as simple as entering a list of fields that need to be captured and hitting return.
    • Form Element Generator – Build individual form elements that are accessible (requires JavaScript to work). Could be used after creating the form above to address fields that are not straightforward...

Läs mer

5 Sep 2006

Nya ord

Några oundgängliga nya ord och uttryck från Word Spy:

fridge Googling

“Running an Internet search based on some or all of the contents of one’s fridge, looking for a recipe based on those contents.”

wikiality

“Reality as defined by a consensus, particularly in a collaborative endeavor such as Wikipedia.”

triple delivery

“In a PowerPoint presentation, having the same text on the screen, on a handout, and spoken aloud.”

mechanical placebo

“A device or object that appears to perform a specific function, but in fact does nothing at all.”

Jag undrar om inte “Stäng dörrarna”-knappen i många hissar har den (icke-)funktionen, de tycks aldrig skynda på dörrstängningen. Skall man tro ryktena gäller det även för grön gubbe-knapparna vid många övergångsställen.

Manilow method

“The discouragement...

Läs mer

4 Sep 2006

Varför är broschyren bättre än manualen?

Vilket förakt för de dumbomar som faktiskt köpt ens produkt avspeglas inte i skillnaden mellan de påkostade försäljningsbroschyrerna och de sunkiga manualerna.

Påkostade försäljningsbroschyrer och povra manualer.

Creating Passionate Users ger ett brandtal för att satsa på de kunder man faktiskt har.

“Let’s take the whole damn ad/marketing budget and move it over to product manuals and support. Let’s put our money where our users are. If we’re in it for the short term, then sure—it makes sense to do everything to get a new user, while doing as little as possible once we’ve got them. But if we’re really in it for the long haul—for customer retention and loyal users—then shouldn’t we be using all that graphic design and pro writing talent for the people we care about the most? Our users?”

31 Aug 2006

Ny bok om interaktionsdesign

Dan Saffer i en lång intervju om sin nya lärobok i interaktionsdesign, Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices

“Interaction design is about behavior, how things work. I push a button on my mobile phone and something happens. Or I enter a fast food restaurant, walk up to the counter, and something happens. Defining what happens when a person uses a product or service is what interaction designers do.

The reason we do it is to enable connections — interactions — between people."

30 Aug 2006

Trendspaning: Informationsarkitekt blir interaktionsdesigner

Allt fler överger titeln “informationsarkitekt” och kallar sig istället “interaktionsdesigner” – utan att för den skull byta arbetsuppgifter.

Delvis speglar det säkert att den första titeln är utsliten efter ett decennium och den som vill ligga i framkant för det nya också behöver en yrkestitel som inte är gammal. Men också att webben inte längre i första hand ses som ett bibliotek dit man går för att hämta information från hyllorna.

29 Aug 2006

Bättre webbadresser på anvandbart.se

anvandbart.se har fått nya urlar (om du läser detta på löpet klicka på rubriken ovan för att se ett exempel). De gamla fungerar fortfarande, men från och med nu är det som syns en mer läsbar och mindre teknikspeglande variant. Ett litet steg på vägen mot att låta sajten själv leva upp till de råd jag ger i Användbarhetsboken.

Fast inte riktigt, för efter mycket funderande har jag beslutat att bryta mot ett par av råden.

Det tycks som att en av de saker Google (och kanske även andra söktjänster) tar hänsyn till är om den kan hitta sökbegreppet i själva webbadressen. Det betyder att de nya urlarna här gör sajten mer sökbar. Men det gör också att det finns en motsättning mellan rådet i Titel och rubrik bör innehålla de viktigaste orden, som säger att titeln bör vara med i urlen, och rådet i...

Läs mer