15 May 2007

Password fatigue

password fatigue n. Mental exhaustion and frustration caused by having to remember a large number of passwords.

Word Spy

Lösenordsutmattning är kanske en passande svensk översättning.

14 May 2007

Googles gyllene triangel

Ögonkameraundersökning av var folk egentligen tittar och klickar på sökresultatet i Google.

(Klicka på bilden för att se den större)

Att komma på förstaplats är (föga förvånande) bäst, men så länge man kommer över vecket klarar man sig hyffsat. Däremot är det inte många användare som rullar sidan för att se sökresultaten som gömmer sig under kanten.

Annonsplatsen (eller som det heter på Google-nyspråk: den sponsrade länken) ovanför sökresultatet ger också mycket bra synlighet – men annonsplatserna till höger på sidan ger betydligt sämre resultat.

“We see a marked difference in how people say they search and what they actually do. Previous research had indicated that people were considered searchers and spent some time before choosing a link. The past few studies we’ve done, this one included, shows that there’s huge importance placed on where the eyeballs end up on the page. Clicks happen pretty quickly. It just shows that search marketing is a real estate game. It’s all about location, location, location.”

11 May 2007

Människa möter maskin i filmens värld

En genomgång av människa-maskininteraktioner genom filmhistorien, från Metropolis till Minority Report.

Bästa gränssnittet bjuder nog ändå “Futurama” på:

The scene shows a group of people talking about a person called “Fry” and the computer listened and assisted by downloading a movie about this person and opening the owners calendar on Friday and ordering some french fries.

10 May 2007

Nej, vi vill inte ha dina pengar

Försöker boka en resa med SJ nästa vecka. Förhoppningsvis kommer jag att hinna till tåget 17:35, men det är inte helt säkert, så jag tänkte köpa en fullprisbiljett så jag kan boka om. Men si, det går inte, SJ:s prisuträkningssystem (som annars är mest berömt för att det säljer förstaklassbiljetter billigare än andraklass) har i sin outgrundliga visdom beslutat att på det tåget har man nu bara plats för dem som köper extra billiga lågprisbiljetter.

Bild från SJ:s biljettbokningssystem. Just nu biljett för 821 kr, ordinariepris-biljett finns inte.

8 May 2007

Användarcentreringsspelet

Svårt att förklara och entisiasmera för användarcentrerad design? Sluta tjata och slå upp spelbordet istället.

“The game teaches how to incorporate user-centered design into every step in the software development process. … The target audience for this game is those unfamiliar with UCD, yet whose work relates to the definition, creation, and update of a product or service. In other words, everyone involved in the software development process.”

Via Putting people first

7 May 2007

Hur påverkar 'ständigt vidare'-navigation sökbarheten?

Jag tror det var Aftonbladet som var först i Sverige med att hänga på löpsedeln under alla artiklar. På så sätt behöver användaren aldrig backa tillbaka till startssidan.

Att alltid kunna gå vidare är naturligtvis trevligt. En undran jag har är dock hur detta påverkar sökbarheten – hur mycket påverkar det positionen i Google att själva artikeln så att säga får simma i ett hav av text som handlar om andra saker.

Själva artikeln är ju fortfarande överst på sidan, och har den första av h1-rubrikerna, vilket är saker som förmodligen gör att väger tyngre i Googles bedömning av sidan.

Även DN kör med det här, men i en något mer sofistikerad variant. Dels är löpsedeln som hängs på kortare, dels har man inte gett rubrikerna i löpsedeln rubrikkoder – vilket torde göra att artikelns rubrik väger tyngre.

Jag provade att söka på ett ämne som nyligen valsat runt i medierna=. DN och Aftonbladet placerade sig efter efter SR och SvD (båda sajter där artiklarna får stå tämligen i fred på sin sida). Men det är naturligtvis bara ett stickprov man inte kan dra för långtgående slutsatser av.

Någon som har någon teori eller något vetande att bidra med?

4 May 2007

När användaren hittat sin lösning är hon blind för allt annat

De första bankomaterna gav först pengarna innan de gav tillbaka bankomatkorter. Resultatet blev en oerhörd mängd kvarglömda bankomatkort.

På användbarhetsjargong kallas det här fenomenet closure – när användaren är klar med sin huvuduppgift är hon klar. I bankomatfallet är huvuduppgiften att få pengar, så när man har dem i sin hand går man.

På Tele2s webbplats hittar jag ett intressant exempel på detta.

Sida som domineras av en mobiltelefon, med en 'Lägg i kundvagn'-knapp, men där det också finns ett område ovanför där användaren förväntas välja abonemang.

Jag har iakttagit några användare som var ute efter en ny mobiltelefon använda denna sida. Praktiskt taget ingen av dem la märke till att de hade valt ett abonemang samtidigt som dela telefonen i kundvagnen. Inte heller var det någon som gick in på området under telefonpresentationen och insåg att vad man valde där påverkade priset på telefonen.

Värt att notera är att det inte hjälpte att abonemangsvalet ligger överst. Ögat går inte uppifrån och ner, utan direkt på den stora bilden, utforskar att det är rätt telefon, och när valet är bekräftat klickar användaren på knappen för att beställa den.

30 Apr 2007

Användarkonferens mellan datumen

Inte ens om man är specialiserad på att utforma informationssystem som är entydiga och lättanvända är det alltid så lätt. Ta till exempel det här anmälningsformuläret till användbarhetskonferensen From Business to Buttons

Anmälningsformulär med två alternativ: Före 30 april, och från och med 1 maj.

Klicka på bilden för att se den större

Alternativen är före 30 april och från och med 1 maj – vad det kostar om man vill anmäla sig idag – 30 april – vete gudarna. Kanske ett genomsnittsvärde? Eller blir det dyrare ju senare på dagen det är?

Oklarheter åsido, så är det en spännande konferens, och idag är sista chansen att anmäla sig innan priset definitivt går upp, så gör det!

30 Apr 2007

Ytterligare en kollektiv mindmap

Exempel på Kayuda-mindmap.

Kayuda är ytterligare en variant av webbaserad kollektiv mindmap. Inte som MindMeister en MindManager-lookalike, utan med sitt eget utseende.

En intressantare skillnad är dock att Kayuda inte är hierarkisk som MindManager/MindMeister (där det finns en centralnod och allt är under- och underundernoder till denna), utan alla noder kan fritt kopplas ihop med varandra. Det gör den mer lämplig för att göra till exempel konceptkartor. Det gör det också lättare att skapa helt kaotiska mindmaps, om man inte ser upp.

26 Apr 2007

Korttidsminne

Att arkiv brottas med hur de skall hålla gammalt digitalt material läsbart vet jag ju. Och att allt som jag sparat på gamla SyQuest-skivor är förlorat, det har jag sedan länge förlikat mig med. Men ändå så skrämmer detta mig:

“in researching this article, I tried to open some of my notes which were written in an old version of Word for Windows. Word 2007 refused to open them for ‘security’ reasons” Joel on Software

Allt mer av vårt minne finns i elektronisk form. Och tiden från att det skapats till dess det blir oläsligt blir allt kortare. Inte ens en senare version av samma program som det är skapat i kan längre läsa det.

Och snabbare kommer det att gå. Nu utvecklas allt mer sofistikerade tekniker för kryptering och kopieringsskydd, samtidigt som både hårdvaru- och mjukvaruteknikerna avlöser varandra allt snabbare.

25 Apr 2007

Ute i god tid

Det är bra att vara ute i god tid, speciellt när man skall med ett plan – men ibland kan det gå till överdrift. Som när jag idag tittar upp en tid på www.flygbussarna.se och får ett trafikinformationsmeddelande: OBS! om mer än ett halvår ändrar vi lite på en av avgångarna.

24 Apr 2007

Användbarhetens hexagoner

Också Peter Morville har använt samma sorts diagram, i hans fall för att visa de olika aspekterna på användbarhet.

Centrum: Valuable. Runtom: Useful, Usable, Desirable, Findable, Accessible och Credible.

Undrar om sexkantsdiagrammet (finns det något riktigt namn för det?) är på väg att ersätta de tre cirklarna…

Uppdaterat: Jag saknar dock ett ord: readable. Språket är en så viktig del av användbarheten att det bör ha en plats i en sådan här modell.

24 Apr 2007

Sociala webben

Gene Smith har konstruerat nedanstående diagram, som jag tycker kan vara ett bra sätt att förstå de olika byggstenarna i en social webb, och hur olika sådana webbar skiljer sig från varandra.

Diagram med sju element. I centrum Identity, och runt den Presence, Relationships, Conversations, Groups, Reputation och Sharing.