WCAG Samurai

WCAG 1.0 är en bitvis ganska oläsligt och svårtolkad standard, som delvis är förbisprungen av utvecklingen, och möjligen även på några punkter felaktig. WCAG Samurai Errata for WCAG 1.0 är ett försök att dels göra tillgänglighetsstandarden begripligare, dels rätta till otidsenligheter och fel i den. Det är inte ett W3C-dokument, och har ingen officiell status, men är intressant läsning för den som är mer intresserad av att faktiskt göra sin webbplats tillgänglig än av att följa en standard.

comments powered by Disqus