Snömosrekord

Det är inte ovanligt att stöta på företag där man är mer osäker på vad de gör efter att man läst deras presentation än innan. Men frågan är om inte detta är det värsta exemplet jag stött på:

Strategi

Tekes baserar sin verksamhet på sin mission och vision samt värden som definierats i dem. Strategin består av målsättningar, medel, riktlinjer och åtgärder med vilka Tekes verkställer sin verksamhetsidé och strävar mot sin vision.

Och det hela illustreras med denna klargörande grafik:

Låddiagram över delarna av Tekes strategi – minst lika förvirrande som strategitexten ovan.

Övning: försök komma på vad de sysslar med. Facit

comments powered by Disqus