Hur man olänkar en sida

Att en sida har länkar till sig själv kan vara förvirrande, speciellt för synskadade användare, och tillgänglighetsreglerna rekommenderar därför att man inte har sådana länkar. Så bör till exempel logotypen på förstasidan inte ha någon länk alls.

Men detta råd kan vara svårt att leva upp till, eftersom det i många publiceringssystem är rejält komplicerat att bli av med en sådan länk. En enklare metod kan därför vara att använda css för att avaktivera länken. Hur det går till beskrivs i Pointer Events & Disabling Current Page Links från CSS-Tricks. Det fungerar inte med alla webbläsare än, men ger i alla fall hopp om att slippa ta till separata mallar och andra drastiska metoder för att bli av med en länk.

comments powered by Disqus