Bokmärkt 4 juni

E-handlarens handbok – e-handel best practice

Läs mer:

Ruby in Twenty Minutes

Introduktion till Ruby, det språk som (i form av MacRuby) verkar bli det som ersätter AppleScript.

Measuring the User Experience

Läs mer:

  • Användbarhetsboken: oken: " title=“Användbarhetsboken.” class=“anvandbarhetsboken” src=“./sites/all/themes/anvandbart3/img/anvandbarhetsboken-mini.png” width=“17” height="18">7.3 Utvärdering

6 Free PSD/(X)HTML-Templates | Freebies | Smashing Magazine

Läs mer:

  • Användbarhetsboken:

    comments powered by Disqus