Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Normal sökning skall inte omfatta sidor som inte längre är giltiga

Inaktuella sidor skall uteslutas från webbplatsens sökning och bör märkas med metataggar så att inte söktjänster indexerar dem (men räkna med att det kan ta lång tid innan en sida som en gång kommit in i Google försvinner därifrån). På www.anvandbart.se/ab/sok-inte-inaktuellt finns tips om hur.

Det kan ges en möjlighet att söka även i det gamla materialet. Denna sökning kan vara åtkomlig från arkivet (om webbplatsen har ett). En länk till den kan även visas på resultatsidan för normala sökningar.

comments powered by Disqus