Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör det möjligt att söka på en avgränsad del av webbplatsen

På större webbplatser kan det vara värdefullt att kunna begränsa sökningen till en del av webbplatsen. Ibland kan det också vara nödvändigt eftersom sökningen av någon anledning inte kunnat integreras med den som görs på hela webbplatsen (se föregående råd).

Avvikande sökning hejdar tanketåget

Eftersom sökning är så vanligt förekommande och nästan alltid ser likadan ut (textfält + ”Sök”-knapp) är det mycket vanligt att användaren är blind för instruktioner och reservationer som anges invid sökningen, liksom för kontroller för att modifiera denna (till exempel radioknappar för att välja mellan att söka på hela eller en del av webbplatsen). Hon reflekterar inte utan utgår från att sökningen kommer att ske i hela webbplatsen.

När sökningen sker på en avgränsad del av webbplatsen måste man därför sträva efter att med olika medel göra användaren uppmärksam på att det inte är fråga om en vanlig sökning.

En första åtgärd är att inte använda den vanliga sökrutan. Istället bör en ny sökruta göras för den avgränsade sökningen. Gärna med rejält annorlunda utseende och placering – ett vanligt knep är att placera den ute i ”innehållets” område, för att signalera att den har mer att göra med stället man för ögonblicket är på än med webbplatsens generella navigation. En detalj som kan bidra är också att döpa om knappen från ”sök” till något annat, till exempel ”urval”. Idén här är att göra sökningen litet användarovänlig, för att hejda det tanketåg som annars riskerar att rusa för fort fram.

Markera tydligt vid sökresultatet vilken del av webbplatsen som sökts (se även Visa bara väsentlig information i sökresultatet, sid 212 )

comments powered by Disqus