Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge varje stycke ett ankare

För informationsrika webbplatser med långa texter kan det vara för grovkornigt att bara erbjuda länkning på sidnivå. En god service är att lägga in ankare vid varje stycke i texten, så att länkar kan gå direkt dit. Det finns automatiska metoder för att skapa sådana; se www.anvandbart.se/ab/lankbara-stycken.

comments powered by Disqus