Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Formulera rubrikerna så att de är begripliga även när de läses fristående från den övriga texten

Den som använder en skärmläsare och vill få överblick över sidan kan välja att bara få rubriker och mellanrubriker upplästa. Det är därför viktigt att de är tydliga och klart indikerar vad man kommer att hitta under dem. Det är också viktigt att rubrikhierarkin är genomtänkt gjord, så att viktiga rubriker har lägre nummer (med <h1> som den viktigaste).

Se även Rubrikstruktur , sid 421.

comments powered by Disqus