Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Rensa regelbundet webbplatsen från brustna länkar

Webben förändras ständigt. Det går inte att lita på att webbplatser finns kvar, än mindre på att enstaka sidor gör det.

Håll därför regelbundet koll på att länkarna på webbplatsen fungerar. Detta är en typisk uppgift som datorer sköter bättre än människor, så det bör göras automatiskt.

En del webbplatser berättar dock inte på ett korrekt sätt att sidor inte längre finns, och lurar därigenom den automatiska kontrollen. För att fånga dessa måste man gå igenom och kontrollera länkarna för hand – ett arbete som är tidskrävande och tråkigt, men nödvändigt för en felfri webbplats. Ett mindre arbetskrävande alternativ är att se till att alla sidor har en tydlig länk till sidansvarig och hoppas på att användarna rapporterar när de hittar trasiga länkar (se Ange vem som är ansvarig för sidan, sid 338).

comments powered by Disqus