Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd inte blinkningar som kan utlösa epileptiska anfall

Regelbundna blinkningar i vissa frekvenser kan utlösa epileptiska anfall. Via www.anvandbart.se/ab/blinka-inte kan du läsa om vad som skall undvikas.

Se även WCAG 7.1 (prioritet 1), sid 359.

comments powered by Disqus